Hoppa till innehåll Hoppa til navigering
Min bil

Förbättra

Renare avgaser med optimerad bränsleblandning

För att minska avgasutsläpp införde många mest utvecklade länder ett antal miljökrav, vilka tvingade biltillverkare införa första katalysatorer, som genom kemisk reaktion där kunde reducera halter av farliga ämnen i avgaser. Men för att höja verkningsgrad av avgasreningsdelar, behövde man justera och reglera ständigt hur bränsle och luft blandades, för att få önskade avgasernas temperatur och andra egenskaper, vilka var ideala för optimal avgasrening. Därför även innanför katalysatorer dök upp, lanserade man första system för avgasåtercirkulation, som minskade förbränningstemperatur och som följd halter av farliga ämnen i utsläppet.

Renare avgaser med optimerad bränsleblandning

För att minska avgasutsläpp införde många mest utvecklade länder ett antal miljökrav, vilka tvingade biltillverkare införa första katalysatorer, som genom kemisk reaktion där kunde reducera halter av farliga ämnen i avgaser. Men för att höja verkningsgrad av avgasreningsdelar, behövde man justera och reglera ständigt hur bränsle och luft blandades, för att få önskade avgasernas temperatur och andra egenskaper, vilka var ideala för optimal avgasrening. Därför även innanför katalysatorer dök upp, lanserade man första system för avgasåtercirkulation, som minskade förbränningstemperatur och som följd halter av farliga ämnen i utsläppet.