Hoppa till innehåll Hoppa til navigering
QUARTZ INEO ECS 5W-30

TOTAL
QUARTZ INEO ECS 5W-30

Pris inkl. moms
plus frakt
Tillgänglig

1 l Burk   147,63 skr per Liter
147,63 skr
Leverantörs ordernr:DPS-15141916
5 l Burk   63,46 skr per Liter
Minsta orderantal:
317,31 skr
Leverantörs ordernr:DPS-14814362
5 l Burk   78,09 skr per Liter
390,43 skr
Leverantörs ordernr:DPS-14814362

QUARTZ INEO ECS 5W-30

14814362, 166252, 15141916, 151261
Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 har utvecklats av PEUGEOT och Citroën för bränsleeffektiv körning.

INEO ECS 5W-30 överträffar klart ACEA C2 och PSA rekommenderar det starkt för motorer både med eller utan dieselpartikelfilter (DPF).

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 erbjuder den längsta möjliga livslängd för avgas systemer, t.ex. katalysatorer och partikelfilter, och med den moderna bränsleekonomi formel finner användning hela året, även under mycket svåra förhållanden.

Egenskaper:

Betydande
bränsleekonomi genom optimerad additiv tillsats
, med bästa möjliga skydd av alla möjliga rörliga delar.

ECS (avgasrening): det särskilda formel positivt påverkar avgasvärden, särskilt när det gäller koldioxidutsläppen.
Hållning fast vid olika luckor och ventiler (såsom EGR) undviks, vilket ger en optimal funktion av system.

Specifikationer & godkännanden:

  • ACEA C2, A5/B5

  • PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290

    - QUARTZ INEO ECS is the only Low SAPS oil recommended by PSA. Furthermore, it also surpasses the requirements of ACEA C2 and is also recommended for:

  • FIAT 9.55535-S1

  • TOYOTA

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H301: Giftigt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311: Giftigt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331: Giftigt vid inandning.
H361f: Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.Gebrauchsnummern 14814362
151261
15141916
166252
Field of operation Bil
Release ACEA C2
PSA B71 2290
Viscosity 5W-30
Characteristics Låg viskositet olja
Partikelfilter
Series QUARTZ INEO
EAN/GTIN 3425901018201
3425901018225

Top Seller