Hoppa till innehåll Hoppa til navigering

MOBIL 1

Pris inkl. moms
plus frakt
Tillgänglig

1 l Flaska   153,34 skr per Liter
153,34 skr
Leverantörs ordernr:153672
5 l Kanister   92,04 skr per Liter
Minsta orderantal:
460,21 skr
Leverantörs ordernr:153678
5 l Kanister   107,00 skr per Liter
535,00 skr
Leverantörs ordernr:153678
20 l Kanister   88,04 skr per Liter
1 760,88 skr
Leverantörs ordernr:153682
60 l Tunna   89,65 skr per Liter
5 379,20 skr
Leverantörs ordernr:153681

153681, 15624205, 153682, 153672, 15624206, 153678, 15683703, 15624892

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H401: Giftigt för vattenlevande organismer.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Gebrauchsnummern 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
EAN/GTIN 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Top Seller